Samen bouwen aan betere zorg

De ontwikkeling van zorg- en maatschappelijk vastgoed behoort tot ons expertisegebied.

 

Omgekeerde integratie

De realisatie of aanpassing van een zorgvoorziening is een ingrijpende opgave.  Het gaat

hierbij verder dan alleen het vervangen van oude stenen voor nieuwe. Uiteindelijk betreft het de

verhuizing van zorgbehoevende personen. 

 

Wij als CRA Vastgoed willen graag ontzorgen, faciliteren en realiseren. Onderwerpen die wij daarbij

belangrijk vinden zijn samenwerking en onderling vertrouwen met de zorginstelling, haar bewoners

en omwonenden. Een fijne leefomgeving is er niet van de ene op de andere dag. Dit groeit vanuit

betrokkenheid en verbinding. Ook de kleine dingen zijn van belang en deze dragen bij aan het

ontwikkelen van een plek waar men zicht thuis kan voelen. Vanuit onze ervaringen hebben wij daar

onze eigen specialisaties in. Het is belangrijk dat wij onze ervaringen delen en samen tot resultaat

komen.

 

Integrale tarieven

Door de introductie van integrale tarieven in de zorg komen alle investerings- en exploitatierisico's met betrekking tot huisvesting voor rekening van de zorginstellingen. Omdat banken naast een gedetailleerd businessplan ook eigen reserves eisen, zijn mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen van belang voor zorginstellingen. Omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van hun vastgoed, zullen zij vastgoedstrategieën moeten ontwikkelen die rekening houden met de langere termijn.

 

Dat veronderstelt innovatieve concepten, waarin slimme bouwmethodieken, aantrekkelijke financieringsconstructies en solide beleggingsvormen samenkomen. CRA kan daarin voorzien. Als onderdeel van VB Groep hebben wij toegang tot een uitgebreid netwerk van solide, professionele partijen, binnen én buiten de groep, die hier invulling aan kunnen geven.

 

''Resultaat komt samen''

 

Bijgaand document geeft een goed beeld waar wij als organisatie voor staan. Door op onderstaande afbeelding te klikken opent u het document.

 

  

 

Bekijk hier onze projecten