Concepten voor het nieuwe werken

De aanhoudende leegstand in de kantorenmarkt en de vooralsnog afwachtende houding van bedrijven om te investeren in nieuwe huisvesting, stelt ons als ontwikkelaar voor nieuwe opgaven.

 

De opgave om bijvoorbeeld flexibele en duurzame concepten te creëren, die ervoor zorgen dat de functionele levensduur van commercieel vastgoed dichter bij de technische levensduur komt te liggen.

 

Duurzaamheid is een thema dat binnen CRA Vastgoed expliciet aandacht krijgt. Duurzaamheid gaat verder en heeft niet alleen te maken met energieprestaties van gebouwen en verantwoorde materiaaltoepassingen. Ook het terugdringen van woon-werkverkeer is een bijdrage aan een duurzame samenleving. Steeds meer ondernemingen overwegen hun medewerkers zodanig te faciliteren dat zij hun werk op meer efficiënte plekken kunnen verrichten. Zoals bijvoorbeeld thuis of bij de klant.

 

Bekijk hier onze projecten