Van vrij geïsoleerde instelling naar kleinschalige levendige woonwijk

In de gemeente Heeze - Leende is afgelopen jaar volop gebouwd aan de nieuwe woonwijk Kloostervelden. Kloostervelden is gerealiseerd op het voormalige Providentia terrein van Stichting Kempenhaeghe. 

 

De cliënten van Kempenhaeghe – bewoners met epilepsie en een verstandelijke beperking – in Kloostervelden zijn aangewezen op een beschermde woonomgeving. Het wonen in een van de omliggende dorpen is voor deze doelgroep niet haalbaar vanwege de aard en de complexiteit van hun zorgvraag. Ook het voormalige instellingsterrein Providentia bood geen passende woonomgeving meer voor hen. Vereenzaming en gebrek aan levendigheid dreigden. Om een verantwoord leefklimaat met gezelligheid, levendigheid en geborgenheid aan deze groep mensen te bieden, werd de nieuwe wijk Kloostervelden gerealiseerd naar het concept van omgekeerde integratie. Oude zorgpaviljoenen verdwenen, voorzieningen werden deelbaar gemaakt en op bouwkavels verrezen reguliere marktwoningen. De nieuwe zorgwoningen en dagbestedingslocaties zijn opgenomen in het architectonische beeld van de wijk.