22 september 2020

CRA Vastgoed Scriptieprijs gaat naar Vera Sterk

Vera Sterk heeft met haar scriptie: "Aandacht voor leefbaarheid in renovatie & nieuwbouw" de CRA Vastgoed scriptieprijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de als beste beoordeelde afstudeerscriptie ter stimulering van jong talent in bouw en vastgoed. De prijs is een initiatief van CRA Vastgoed en Fontys Hogescholen Eindhoven.

 

De scripties worden beoordeeld op vastgestelde criteria waaronder de actualiteit, de combinatie theorie en praktijk, toepasbaarheid, de eigen mening van de student en de (positief) kritische houding in conclusies en aanbevelingen. CRA kiest vervolgens uit een top 3 de winnende scriptie.

 

Stefan Swinkels - directeur CRA Vastgoed, motiveert de keuze als volgt:

 

"De scriptie van Vera over leefbaarheid is een belangrijk onderwerp waar je als ontwikkelaar en bouwer continu mee geconfronteerd wordt. Dit zijn vaak aparte werelden, van de harde bouwwereld tot de zachte wereld van bewoners (kopers en huurders). Veranderingen in de omgeving en/of de woning (zoals bij renovatie projecten) gaan vaak gepaard met emoties. Het is als ontwikkelaar en bouwer goed om dit te beseffen.

 

Vera heeft met haar scriptie laten zien dat ze de geringe beschikbare theorie goed heeft kunnen analyseren en verwoorden. Een knappe prestatie aangezien haar stageperiode precies in de beginfase van Corona viel, waardoor veel op afstand geregeld moest worden. Toch heeft ze met praktijkvoorbeelden de vinger op de zere plek kunnen leggen en scherpe conclusies en aanbevelingen kunnen maken. De analyse van praktijkvoorbeelden laat zien hoe het ook anders kan of moet en dat spreekt vaak sneller tot de verbeelding. Om haar scriptie toepasbaar te maken heeft ze een poster ontwikkeld met een stappenplan passend binnen de algehele bedrijfscommunicatie. Een korte, krachtige, duidelijke en overzichtelijke boodschap die op kantoor en in de bouwkeet opgehangen kan worden. Op deze manier wordt iedereen dagelijks bewust gemaakt van het feit dat de leefbaarheid erg belangrijk is in ons vak en dat je daar zelf een grote rol in hebt. Tot slot heeft Vera een pakkende terugblik geschreven over haar stageperiode waaruit nogmaals blijkt wat de impact van Corona is geweest. Chapeau en gefeliciteerd met de CRA scriptieprijs!"

 

Vera ging voor haar scriptie op onderzoek uit bij Heijmans Rosmalen die graag wilde ontdekken op welke manier zij meerwaarde aan woningcorporaties kan leveren op het gebied van leefbaarheid. Ingegeven door de veranderende rollen en verantwoordelijkheden in het bouwproces, waarbij aannemers een steeds grotere maatschappelijke rol vervullen. Ze koos voor dit onderwerp omdat het haar het meest raakt. Tijdens het maken van de scriptie, constateerde zij verrast: "Ik had nooit gedacht dat een traject zolang duurt. Er komt veel meer bij kijken dan ik had verwacht. Heel interessant".

 

In het onderzoek wordt gesteld dat de fysieke kwaliteit directe invloed heeft op de sociale kwaliteit. Vervolgens heeft de fysieke omgeving invloed op de woonbeleving van huurders. Het inzetten van fysieke maatregelen kan de leefbaarheid zowel sociaal als fysiek verbeteren. Daarnaast is er een relatie tussen omgevingskenmerken en de leefbaarheidswaarneming van de huurder. Met maatregelen kan hierdoor de leefbaarheid op basis van de omgeving positief worden beïnvloed.

 

Nadat Vera haar prijs in ontvangst had genomen meldde ze: "Ik vond het een hele eer om genomineerd te zijn. Nu heb ik ook nog gewonnen! Een mooie afsluiting van mijn studie Vastgoed & Makelaardij." Vera is inmiddels gestart als junior projectleider bij Prince Projecten. Wij wensen haar daar veel succes en werkplezier.

Thema's