28 mei 2020

Ontwikkeling Antonius van Paduakerk

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp voor de Anatonius Paduakerk aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. In 2019 heeft CRA Vastgoed de Antonius van Paduakerk aangekocht en onlangs heeft het college van B&W de plannen akkoord bevonden.

 

De transformatie van het kerkgebouw naar woonruimte is een bijzonder proces, zeker gezien de locatie en historische waarde van dit gebouw. Door beperkte aanpassingen aan de zijde van de Eindhovenseweg en de Carolusdreef in combinatie met het toevoegen van extra woonruimte aan de minder zichtbare zijde van de kerk ontstaat de ruimte voor de realisatie van 18 appartementen en lofts. De appartementen variëren in grootte van ca. 50 tot ruim 160 m2. Het uitgangspunt bij het ontwerp is om de appartementen en de lofts in te passen tussen het stramien van de bestaande steunberen, de massieve plaatselijke verzwaringen van het muurwerk. Zodoende komen aan de noordkant, in de wand langs de Carolusdreef, grote ramen tussen de steunberen. En de meeste wooneenheden aan die zijde gaan straks bestaan uit twee verdiepingen. Aan de zuidkant verschijnen tussen de steunberen uitstulpingen die naar boven gaand trapsgewijs minder uitgebouwd worden. Daarvoor wordt de bestaande aanbouw aan de linkerkant van de kerk gesloopt. De hoofdingang van het kerkgebouw aan de Eindhovenseweg blijft nagenoeg onaangeroerd.

 

Link artikel ED: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/riant-wonen-in-voormalige-valkenswaardse-kerk~acb931c3/

Impressie Antonius van Paduakerk