16 maart 2020

Alweer de 8e fase in de verkoop in Kloostervelden

In 2006 werden de eerste plannen gepresenteerd voor 240 huizen en 8 zorgclusters het kloosterterrein nabij de kern van Sterksel. Voorheen leefden cliënten van Kempenhaeghe hier in een vrij gesloten gemeenschap. Om deze bewoners meer deel te laten nemen aan de maatschappij en om het terrein nieuw leven in te blazen, is een plek gecreëerd waar nieuwe bewoners en cliënten van Kempenhaeghe gemoedelijk naast (en met) elkaar wonen, werken en recreëren, oftewel omgekeerde integratie! Afgelopen zaterdag is alweer de 8e fase van deze grootschalige gebiedsontwikkeling in de verkoop gegaan. Zo'n 14 jaar na de presentatie van de eerste plannen kunnen we met trots zeggen dat de omgekeerde integratie in deze nieuwe woonwijk zijn werking heeft gedaan.